สะดวกในการเดินทาง

จากสถานีขนส่งเอกมัย (สุขุมวิท) ในกรุงเทพฯ มีรถบัสแอร์คอนดิชั่นออกเดินทางไปบ้านเพ เมืองท่าเรือเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ลงทางใต้ 170 กิโลเมตรบนอ่าวไทย บ้านเพเป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากคุณสามารถนั่งเรือจากนั้นไปเกาะเสม็ด เกาะที่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมได้