การลงทุนสำหรับปัจจุบันและอนาคต

การลงทุนสำหรับปัจจุบันและอนาคต ราคาทรัพย์สินในพื้นที่นี้อยู่ในช่วง 4 ถึง 5 ล้านบาทต่อไร่ (1600 ตารางเมตร) ราคาของทรัพย์สินของเราถูกกำหนดเอาไว้ที่ 3 ล้านบาทต่อไร่ หากคุณสนใจทรัพย์สินของเรากรุณาเขียนถึงเราที่ suanson(at)thailand.at

Want to save some money

We have design plans from our Thai architect for a resort with 80 units. Detached houses, apartments or villas. (Original Autocad plans). If you are interested please contact us. We give you more details. Here we have a sneak preview.

Have a look on our title deeds

This is a translation of one of our title deeds. Write to us under suanson(at)thailand.at and we send you the download link per email.